slovensky
english


Geografia Slovenska: 2. celoročníkové testovanie

Milí študenti,
2. celoročníkové testovanie sa uskutoční dňa 5. mája o 9:00 h v miestnosti B2-404. Testovaní budete z tematických celkov Vodstvo, Klíma a Pôdy Slovenska.

doc. RNDr. František Križan, PhD.
29.04.2022
#2257

2024-04-09-mayales
© 2011 - 2015