slovensky
english


MAMAMO 22 Expedícia do Kene

Tento oznam je určený pre študijnú skupinu Všetky a vzťahuje sa k predmetu Zahraničná exkurzia.

V priloženom súbore je program, podmienky a prihlasovací formulár expedície do Kene

prof. RNDr. Ladislav Tolmáči, PhD.
30.04.2022
#2261

Prílohy k oznamu

KENYA 2022 program.pdf [.pdf] 2.21 MB 
2024-04-09-mayales
© 2011 - 2015