slovensky
english


Študijné plány

Milí študenti,
v súvislosti s akreditáciou sme pre vás pripravili prehľadnú schému študijných programov garantovaných našou katedrou. V schéme sa viac dozviete o samotných študijných programoch, ako aj o jednotlivých predmetoch. Študijné programy sú dostupné v záložke Štúdium

V študijných plánoch nie sú uvádzané celofakultné predmety, ich prehľad je dostupný v AIS2

RNDr. Katarína Danielová, PhD.
11.09.2022
#2273

2024-04-09-mayales
© 2011 - 2015