slovensky
english


Regionálka na konferencii

Členovia katedry sa zúčastnili na XXV. kongrese Českej geografickej spoločnosti spoločne s 18. kongresom Slovenskej geografickej spoločnosti v meste Olomouc. Celkovo sa zišlo a diskutovalo až 266 geografov a priaznivcov geografie z 32 pracovísk, išlo o najväčšie vedecké podujatie geografov za ostatné obdobie. K hlavnej téme konferencie "Česká a slovenská geografie: mezi národní tradicí a mezinárodní relevancí" aktívne vystúpili nielen zamestnanci, ale aj doktorandi:
 • Čuláková, K., Bilková, K., Križan, F., Danielová, K., Hencelová, P. (2022). Shopping behavior of Slovak consumers during the COVID-19 pandemic. Poster.
 • Danielová, K., Križan, F., Bilková, K. (2022). Kam pôjdeme flexiť? Mall junkies v bratislavských nákupných centrách.
 • Rajčáková, E., Švecová, A. (2022). Aktívne starnutie v kontexte kvality života seniorov.
 • Rišová, K., Sládeková Madajová, M. (2022). Rodové rozdiely v percepcii bezpečia vo vzťahu k podmienkam pre chodcov (schodnosti).
 • Šandor, F., Gurňák, D. (2022). Geografická analýza zahranično-politických vzťahov Ruskej federácie od začiatku agresie voči Ukrajine v r. 2014.
 • Šveda, M., Sládeková Madajová, M. (2022). Modelovanie impedancie vzdialenosti v intraurbánnom priestore Bratislavy s využitím lokalizačných údajov mobilnej siete.
 • Šveda, M., Výbošťok, J., Sládeková Madajová, M. (2022). Funkčná regionalizácia Slovenska ako rámec pre optimalizáciu preneseného výkonu štátnej správy.
 • Zubriczký, G. (2022). Gemer - vnútorná periféria. • doc. RNDr. František Križan, PhD.
  08.09.2022
  #2275

  2024-04-09-mayales
  © 2011 - 2015