slovensky
english


Stáž na Stálom zastúpení Slovenskej republiky pri EÚ

Ponuka stáže v Bruseli pre študentov a študentky vysokých škôl v bakalárskom od 2. ročníka, magisterskom alebo doktorandskom stupni štúdia

Aké sú možnosti trvania stáže?

Stáž na stálom zastúpení trvá minimálne 2 mesiace a maximálne 5 mesiacov. Uprednostňovaní budú záujemcovia s možnosťou dlhšie trvajúcej stáže. Termín nástupu a ukončenia stáže je flexibilný podľa dohody medzi stážistom a Stálym zastúpením. Štandardne sa využívajú tieto časové modely stáží:

Dlhodobé:

5-mesačné (február-jún alebo marec-júl; september-január)
3-mesačné (napr. máj-júl alebo september-november)

Krátkodobé/letné:

2-mesačné (jún-júl)

Viac na: Link

alebo na filip.sandor@uniba.sk

Mgr. Filip Šandor
23.09.2022
#2276

2024-04-09-mayales
© 2011 - 2015