slovensky
english


Tematická kartografia - podmienky na absolvovanie predmetu a prednášky

Tento oznam je určený pre študijnú skupinu ZRR1 a vzťahuje sa k predmetu Tematická kartografia.

V priloženom súbore sú základné podmienky absolvovania predmetu. Uvedené sú súbory s prezentáciami k prednáškam (heslo bolo oznámené na prednáške, alebo na vyžiadanie).

V príslušnom súbore sú uvedené kompletné výsledky predmetu v riadnom termíne - záverečný test z prednášok, aj výsledky cvičení. Hodnotenie riadneho termínu bolo zapísané do AIS. Opravné termíny sú vypísané v AIS, povolené ich majú Tí, ktorí neuspeli v riadnom termíne na skúške (ak úspešne splnili cvičenia). Ak by si chceli opraviť hodnotenia aj Tí, ktorí riadny termín prešli aspoň na E, musia o to najskôr požiadať e-mailom skúšajúceho.

doc. RNDr. Daniel Gurňák, PhD.
21.12.2022
#2279

Prílohy k oznamu

Výsledky predmetu - riadny termín [.pdf] 76.07 kB 
Prednaska TemK 2022 prezentacia 4.pdf [.pdf] 6.28 MB 
Prednaska TemK 2022 prezentacia 3.pdf [.pdf] 3.99 MB 
Prednaska TemK 2022 prezentacia 2.pdf [.pdf] 3.87 MB 
Prednaska TemK 2022 prezentacia 1.pdf [.pdf] 9.53 MB 
Prednaska TemK 2022 prezentacia 0 podmienky.pdf [.pdf] 3.73 MB 
2024-04-09-mayales
© 2011 - 2015