slovensky
english


Historická geografia (aj pre učiteľov) - podmienky absolvovania, prednášky

Tento oznam sa vzťahuje k predmetu Historická geografia.

V priloženom súbore sú podmienky absolvovania predmetu. Uvedené sú všetky súbory prezentácií, ako aj súbor s textami prezentácií a odkazmi na mapy v odporúčaných dejepisných atlasoch a doplnkovými textami.

Výsledky malého testu sú v pripojenom súbore.

Termíny skúšok sú uvedené v AIS. Na skúšky sa treba prihlasovať (prípadne odhlasovať) výlučne cez AIS. Študenti odborov ZRR a ZEPD majú písomnú skúšku (test), študenti učiteľstva ústnu skúšku. Konzultačné hodiny počas skúškového obdobia sú od 10. 1. do 10. 2. 2023 vždy v stredu v čase 14:00-15:30 na B1 548 - vtedy je možné prísť nahliadnuť do testu, prípadne sa osobne informovať o detailoch absolvovanej skúšky a pod.

doc. RNDr. Daniel Gurňák, PhD.
14.12.2022
#2280

Prílohy k oznamu

12 Európa a svet od konca 19. stor. do polovice 20. stor. [.pdf] 19.68 MB 
Texty k prezentáciám z prednášok + doplnkové texty k vývoju Slovenska od 19. stor. [.pdf] 4.92 MB 
13 Slovensko od polovice 19. do polovice 20. stor. [.pdf] 17.5 MB 
11 Európa v 19. stor. [.pdf] 12.63 MB 
10 Raný novovek na Slovensku a v strednej Európe [.pdf] 12.82 MB 
Výsledky \"malého\" testu [.pdf] 870.94 kB 
09 Historicko-geografický výskum, smery, zamerania, príklady prác [.pdf] 13.61 MB 
08 Raný novovek vo svete a v Európe [.pdf] 8.66 MB 
07 Slovensko a Stredná Európa v stredoveku [.pdf] 10.56 MB 
06 Stredoveká Európa [.pdf] 13.41 MB 
05 Svet stredovekého islamu [.pdf] 5.88 MB 
04 Svet Byzancie [.pdf] 7.13 MB 
03 Staroveký Rím [.pdf] 8.71 MB 
02 Staroveké Grécko [.pdf] 5.05 MB 
01 Pravek, Staroveké orientálne despocie [.pdf] 12.42 MB 
Podmienky absolvovania predmetu Hist. geografia [.pdf] 1.61 MB 
2024-04-09-mayales
© 2011 - 2015