slovensky
english


Regióny Eurázie UGe - prednášky Gurňák

V tejto sekcii sú súbory prezentácií, k prednáškam doc. Gurňáka v rámci Regiónov Eurázie - prednášky o Rusku a postsovietskom priestore (do konca októbra) a o JZ a V Ázii (november, december).

V príslušnom súbore sú sylaby k ústnej skúške (časť u doc. Gurňáka)

doc. RNDr. Daniel Gurňák, PhD.
14.12.2022
#2281

Prílohy k oznamu

Otázky (sylaby) k RG Euroázia (Gurňák) 2022-2023.pdf [.pdf] 141.4 kB 
RG Eurazia 3 V Azia UGe 2022 Japonsko, Kórea a i.pdf [.pdf] 6.05 MB 
RG Eurazia 3 V Azia UGe 2022 Cina HG 10.pdf [.pdf] 11.04 MB 
RG Eurazia 3 V Azia UGe 2022 Cina FG a hist 09.pdf [.pdf] 25.54 MB 
RG Eurazia 2 JZ Azia UGe 2022 08.pdf [.pdf] 28.38 MB 
RG Eurazia 1 SNS1 UGe 2022 07 StrAzia.pdf [.pdf] 13.7 MB 
RG Eurazia 1 SNS1 UGe 2022 06 Zakaukazsko.pdf [.pdf] 25.44 MB 
RG Eurazia 1 SNS1 UGe 2022 05 Ukrajina.pdf [.pdf] 28.78 MB 
RG Eurazia 1 SNS1 UGe 2022 04 Moldavsko.pdf [.pdf] 13.03 MB 
RG Eurazia 1 SNS1 UGe 2022 03 Bielorusko.pdf [.pdf] 11.99 MB 
RG Eurazia 1 SNS1 UGe 2022 02 Rusko 2.pdf [.pdf] 11.62 MB 
03 RG Ruskej federácie - Európske Rusko [.pdf] 21.03 MB 
02 Historicko-geografický vývoj Ruska a Sovietskeho zväzu v 20. stor. (od 1917) [.pdf] 18.36 MB 
01 Historicko-geografický vývoj Ruska 1 (do 1917) [.pdf] 13.37 MB 
2024-04-09-mayales
© 2011 - 2015