slovensky
english


Prihlasovanie na témy diplomových prác na KRG - študenti 1. ročníka mgr. štúdia - výsledky

Vážení študenti, Katedra regionálnej geografie a rozvoja regiónov uskutočnila prihlasovanie na témy diplomových prác. Všetci prihlásení študenti boli oslovenými diplomovými vedúcimi akceptovaní. Výsledky prihlasovania sú v priloženom súbore.
Žiadame študentov, aby neodkladne so svojimi vedúcimi DP konzultovali ďalší postup a najmä upresnili témy svojich DP do podoby zadávacích listov v AIS. Ich vedúci DP sú zároveň ich vyučujúci predmetu Diplomový seminár z RG a teda určujú podmienky absolvovania tohto povinného predmetu.

doc. RNDr. Daniel Gurňák, PhD.
18.10.2022
#2287

Prílohy k oznamu

Temy dipl prac 2022.pdf [.pdf] 104.91 kB 
2024-04-09-mayales
© 2011 - 2015