slovensky
english


Regióny sveta - vybrané problémy (Amerika, Afrika) - Gurňák prednášky

V priloženom súbore sú základné podmienky absolvovania predmetu ako celku. V tejto sú materiály k prednáškam doc. Gurňáka (prezentácie), ako aj doplnkové odporúčané texty k RG Afriky, Austrálie a Ameriky (skriptá). Odporúčanou literatúrou je aj učebnica Geografia Afriky v sekcii Publikácie na tejto stránke.
Termíny skúšok sú v systéme AIS.

doc. RNDr. Daniel Gurňák, PhD.
15.12.2022
#2288

Prílohy k oznamu

Otázky (sylaby) k RG sveta (Amerika, Afrika, Austrália a Oceánia) 2022-2023.pdf [.p] 0 kB 
Latinská Amerika skriptá [.pdf] 1.86 MB 
Severná Amerika a Austrália skriptá [.pdf] 835.48 kB 
Afrika skriptá [.pdf] 1.48 MB 
RG Amerika, Afrika prednaska 07 Australia 2022.pdf [.pdf] 14.59 MB 
RG Amerika, Afrika prednaska 06 Južná Afrika 2022.pdf [.pdf] 19.83 MB 
RG Amerika, Afrika prednaska 05 Východná Afrika 2022.pdf [.pdf] 17.59 MB 
RG Amerika, Afrika prednaska 04 Západná Afrika 2022.pdf [.pdf] 11.69 MB 
RG Amerika, Afrika prednaska 03 Severná Afrika 2022.pdf [.pdf] 13.31 MB 
RG Amerika, Afrika prednaska 02 Afrika uvod, historia 2022.pdf [.pdf] 16.23 MB 
Historicko-geografický vývoj Ameriky [.pdf] 17.31 MB 
Podmienky absolvovania predmetu [.pdf] 680.19 kB 
2024-04-09-mayales
© 2011 - 2015