slovensky
english


Stáž na Útvare hodnoty za peniaze

1. Letná stáž, ktorá trvá od 6 do 12 týždňov a prebieha zvyčajne od mája do októbra.

2. Dlhodobá stáž, ktorá je určená študentkám a študentom záverečných ročníkov univerzít.

Čo ponúka ÚHP stážistom:

Odbornú stáž.
Počas stáže kladieme dôraz na to, aby ste sa zoznámili s analytickou prácou a základnými analytickými nástrojmi a postupmi. Očakávame, že tieto nástroje a postupy využijete pri vypracovávaní jednotlivých úloh a zadaní.

Vlastnú úlohu.
V rámci letnej stáže dostanete jedno väčšie zadanie a za jeho vypracovanie budete zodpovedný/á spolu s vaším mentorom. Počas roka 2021 riešili naši stážisti napríklad návrhy na zmenu dizajnu Štipendia Martina Filka či rozvoj cenovej databázy stavebných prác na Slovensku. Ak ide o dlhodobú stáž, úlohy sa postupne menia alebo dopĺňajú.

Kvalitné vedenie.
Počas celej stáže sa vám bude venovať jeden človek - váš mentor a zároveň aj odborný garant projektu. Na začiatku si spolu určíte ciele a rozsah projektu a mentor vás bude sprevádzať celou stážou s cieľom, aby ste projekt úspešne dokončili.

Platenú stáž.
Našim stážistom ponúkame odmenu vo výške 6 EUR/hodinu. V prípade spokojnosti a dlhodobej spolupráce sa výška odmeny môže zvýšiť.

Prihlasovanie a viac informácii na: https://www.mfsr.sk/sk/financie/hodnota-za-peniaze/kariera/staze/

Mgr. Filip Šandor
03.10.2022
#2290

2024-04-09-mayales
© 2011 - 2015