slovensky
english


Regionálne inovačné systémy (RIS) pre trvalo udržateľný rozvoj

Zaujímaš sa o trvalo udržateľný rozvoj a zložité problémy, na ktoré naráža? Chceš v skupine podobne naladených študentov z rôznych európskych univerzít tieto výzvy skúmať a rozvíjať svoje nápady pre regionálne inovačné systémy? Študuješ na magisterskom stupni štúdia geografiu, politológiu, ekonómiu, sociológiu alebo filozofiu? Chceš ísť na krátkodobú mobilitu do Nemecka? Tak neváhaj a prihlás sa na kurz Regional Innovation Systems (RIS) for sustainable development.


Regionálne inovačné systémy (RIS) pre trvalo udržateľný rozvoj
Európske regióny a ich inovačné systémy čelia veľkej výzve, ktorá ovplyvňuje ich súčasnú a budúcu regionálnu inovačnú kapacitu: Ako zvládnuť prechod k environmentálne udržateľnejším spôsobom výroby a spotreby? Univerzity zohrávajú ústrednú úlohu pri riešení týchto problémov tým, že sa zameriavajú na výskumné témy v tejto oblasti a študentom sprostredkúvajú dôležité kompetencie, odovzdávajú im poznatky a spolupracujú s neakademickými regionálne zainteresovanými stranami. Kurz je určený pre študentov magisterského štúdia s dobrou znalosťou angličtiny (B2). Uzávierka prihlášok je 10.11. 2022. Viac informácií nájdete tu
Tento kurz je financovaný zo zdrojov Erasmus+, ktoré Ti pokryjú náklady na cestu a ubytovanie. Pre viac informácií o finančnej podpore kontaktuje anna.duffekova@uniba.sk

doc. RNDr. František Križan, PhD.
19.10.2022
#2294

2024-04-09-mayales
© 2011 - 2015