slovensky
english


Vernisáž Z/2022

Milí študenti,
pozývame vás na zimnú vernisáž:
Kedy? 13. 12. 2022 od 13:00 h
Kde? priestory katedry
Kto? študenti a priatelia Regionálky
O čom?
- Diplomové práce
- Urbánna geografia
- Zber a primárne spracovanie geografických informácií/Úvod do spoločenskovedného výskumu
- Medicínska geografia
- Analýza a vizualizácia priestorových údajov I
- Cestovný ruch a sociálne média v RG
- Geografia Európy (video)
Tešíme sa na aktívnu účasť


doc. RNDr. František Križan, PhD.
09.12.2022
#2297

2024-04-09-mayales
© 2011 - 2015