slovensky
english


Stáž na Úrade vlády SR - Koordinátor/ka implementácie projektu

Sekcia výskumu, vývoja a inovácií Úradu vlády SR hľadá Koordinátora/ku implementácie projektu

Miesto: Bratislava
Nástup: Ihneď (dohodou)
Typ pracovnej ponuky: Stáž pre študenta
Hodinová odmena: od 5 eur

Náplň práce:

- Kompletizovanie a spracovanie podkladov súvisiacich s administráciou, časovým harmonogramom a rozpočtom implementovaného projektu.
- Zber a kontrola údajov pre napĺňanie merateľných ukazovateľov, vypracovanie monitorovacích správ a doplňujúcich monitorovacích údajov.
- Spracovanie získaných údajov a pokladov vo forme prehľadov, tabuliek a reportov.
- Príprava podpornej dokumentácie súvisiacej s predložením žiadostí o platbu.
- Zabezpečovanie podporných a administratívnych činností súvisiacich s procesom financovania aktivít.
- Príprava, spracovanie tabuliek a súhrnných účtovných dokladov potrebných pre realizovaný projekt.


Dobrý koordinátor by mal:

Vedieť, ako založiť a spravovať projektové dokumenty. Mal by byť schopný vytvoriť správy, grafy, tabuľky a prezentáciu pre informovanie manažmentu o stave projektu. V neposlednom rade by mal vedieť identifikovať prípadné problémy a riziká na projekte a zorganizovať projektový meeting.
Riešiť problémy, koncepčne a analyticky myslieť a vedieť pracovať samostatne aj v spolupráci s kolegami.

Viac na:
https://euractiv.sk/praca/sekcia-vyskumu-vyvoja-a-inovacii-urad-vlady-sr-bratislava-staz-na-urade-vlady-sr-sekcia-vyskumu-vyvoja-a-inovacii/

Mgr. Filip Šandor
10.12.2022
#2300

2024-04-09-mayales
© 2011 - 2015