slovensky
english


GeoWíkend XIV na zámku

Tento oznam je určený pre študijnú skupinu Všetky a vzťahuje sa k predmetu Zahraničná exkurzia.

Prvý GeiWíkend v roku 2023
Jedinečné historicko-prírodné dobrodružstvo v prílohe je itinerár a prihlasovací formulár.
Tešíme sa na spoločné spoznávanie sveta aj v roku 2023

prof. RNDr. Ladislav Tolmáči, PhD.
09.01.2023
#2302

Prílohy k oznamu

Hrady Zamky R-U Geowikend ponuka.pdf [.pdf] 2.47 MB 
2024-04-09-mayales
© 2011 - 2015