slovensky
english


GeoWíkend XV päť rozprávkových kostolov Päťkostolie

Tento oznam je určený pre študijnú skupinu všetky.

Pripravený je ďalší GeoWíkend, ktorý je zameraný aj na kontakty so zahraničnými univerzitami. Tentokrát je to univerzita v Pécsi, kde sa geografi zameriavajú na turizmus a jeho impakt na rozvoj regiónov. Program a prihlášky sú v priloženom súbore.

prof. RNDr. Ladislav Tolmáči, PhD.
27.01.2023
#2303

Prílohy k oznamu

Geowikend XV Pécs ponuka (1).pdf [.pdf] 1.39 MB 
2024-04-09-mayales
© 2011 - 2015