slovensky
english


Exkurzia Slovensko 2023 - základné informácie

Vážení študenti, dovoľujeme si Vám oznámiť základné informácie o tohtoročnej plánovanej exkurzii po Slovensku ako predbežnú informáciu pre študentov a záujemcov o zápis povinne voliteľného, resp. voliteľného predmetu v LS (Exkurzia z geografie Slovenska - mZ_RG a UGe) a povinného predmetu Exkurzia po Slovensku (ZRR2). Viac v priloženom súbore, v prípade ďalších otázok sa môžete obrátiť na garantov exkurzie.

doc. RNDr. Daniel Gurňák, PhD.
09.02.2023
#2305

Prílohy k oznamu

Exkurzia Slovensko 2023 [.pdf] 448.72 kB 
2024-04-09-mayales
© 2011 - 2015