slovensky
english


Geotaj Delta

Tento oznam je určený pre študijnú skupinu všetky a vzťahuje sa k predmetu Zahraničná exkurzia.

V prílohe sú podmienky účasti na Geotaji Delta, ktorý sa v hodnotení účasti na zahraničnej exkurzii rovná GeoWíkendu. Pre študentov a učiteľov Katedry regionálnej geografie a rozvoja regiónov je účasť finančne podporovaná :)

prof. RNDr. Ladislav Tolmáči, PhD.
15.02.2023
#2306

Prílohy k oznamu

GEOTAJ DELTA 2023.pdf [.pdf] 274.06 kB 
2024-04-09-mayales
© 2011 - 2015