slovensky
english


Drsné Škótsko DRŠKO 23

Tento oznam je určený pre študijnú skupinu všetky a vzťahuje sa k predmetu Zahraničná exkurzia.

V prílohe je program, podmienky účasti a prihlasovací formulár na zahraničnú exkurziu do Škótska začiatkom júla 2023.
Ste srdečne vítaní.

prof. RNDr. Ladislav Tolmáči, PhD.
17.02.2023
#2307

Prílohy k oznamu

SKOTSKO 2023_ponuka.pdf [.pdf] 2.75 MB 
2024-04-09-mayales
© 2011 - 2015