slovensky
english


Ponuka stáži

1) Inštitút environmentálnej politiky
Bratislava alebo aj na diaľku (online)
Nástup: 1. jún 2023
od 6 eur

Viac na:
https://growni.sk/jobs/institut-environmentalnej-politiky-letna-sta

2) Koordinátor implementácie projektu (Výskumná a inovačná autorita)
Bratislava
Nástup: Ihneď (dohodou)
od 5 eur

Viac na:
https://growni.sk/jobs/urad-vlady-slovenskej-republiky-2-stazista-na-implementaciu-projektu?page=1

3) Odborná stáž na ÚHP (Útvar hodnoty za peniaze)
Bratislava, čiastočne online
Nástup: 1. jún 2023
od 6 eur

Viac na:
https://growni.sk/jobs/staz-na-uhp2022

4) Stáž v Styčnej kancelárii SR pre výskum a vývoj v Bruseli
Brusel
Nástup: 1. september 2023
850 - 900 eur

Viac na:
https://growni.sk/jobs/staz-v-stycnej-kancelarii-pre-vedu-a-vyskum-v-bruseli?page=1

5) Stáž na Veľvyslanectve Slovenskej republiky v Mexiku

Viac na:
https://www.mzv.sk/ministerstvo/kariera-v-diplomacii/pracovne-ponuky?p_p_id=sk_mzv_portal_job_offer_list_JobOfferListPortlet_INSTANCE_zoog&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_sk_mzv_portal_job_offer_list_JobOfferListPortlet_INSTANCE_zoog_articleId=16890335

6) Stáž na Veľvyslanectve Slovenskej republiky v Dubline

Viac na:
https://www.mzv.sk/ministerstvo/kariera-v-diplomacii/pracovne-ponuky?p_p_id=sk_mzv_portal_job_offer_list_JobOfferListPortlet_INSTANCE_zoog&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_sk_mzv_portal_job_offer_list_JobOfferListPortlet_INSTANCE_zoog_articleId=14149701

7) Stáž na na Stálej misii SR pri OECD v Paríži

Viac na:
https://www.mzv.sk/ministerstvo/kariera-v-diplomacii/pracovne-ponuky?p_p_id=sk_mzv_portal_job_offer_list_JobOfferListPortlet_INSTANCE_zoog&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_sk_mzv_portal_job_offer_list_JobOfferListPortlet_INSTANCE_zoog_articleId=13778566

8) Transparency International Slovensko: Stáž k monitoringu volieb 2023

Letná platená študentská stáž k monitoringu volieb 2023

Miesto: Bratislava, v úvode nutná osobná prítomnosť v kancelárii, neskôr home office alebo aj na diaľku (online)
Nástup: 10. júl 2023
Typ pracovnej ponuky: Stáž pre študenta
Mesačná odmena: 430 - 450 eur

Viac na:
https://euractiv.sk/praca/transparency-international-slovensko-bratislava-home-office-transparency-international-slovensko-staz-k-monitoringu-volieb-2023/
Mgr. Filip Šandor
20.03.2023
#2310

2024-04-09-mayales
© 2011 - 2015