slovensky
english


Expedícia BalIndo23

Tento oznam je určený pre študijnú skupinu všetky.

Ďalšia jedinečná exkurzia Balindo23 (Bali-Indonézia) je už pre Vás pripravená. Pozrite si program a podmienky účasti s prihláškou v prílohe.

prof. RNDr. Ladislav Tolmáči, PhD.
16.03.2023
#2311

Prílohy k oznamu

BALI 2023 ponuka.pdf [.pdf] 2.33 MB 
2024-04-09-mayales
© 2011 - 2015