slovensky
english


Prihlasovanie na témy bakalárskych prác na KRG na akademický rok 2023/24 - výsledky

Vážení študenti,
ďakujeme za Vaše prihlášky, v priloženom súbore nájdete výsledky prihlasovania na témy bakalárskych prác na Katedre regionálnej geografie a rozvoja regiónov. Žiadame akceptovaných študentov, aby neodkladne kontaktovali svojich vedúcich prác a dohodli sa s nimi na ďalšom postupe (napr. konkretizovaní témy, študijnej literatúre a pod.). Pre študentov ZRR budú ich vedúci v budúcom akademickom roku aj ich vyučujúcimi na povinnom predmete Samostatná práca k bakalárskej téme z regionálnej geografie.

doc. RNDr. Daniel Gurňák, PhD.
14.05.2023
#2316

Prílohy k oznamu

Temy bc prac 2023-2024 akceptacia.pdf [.pdf] 176.18 kB 
2024-04-09-mayales
© 2011 - 2015