slovensky
english


Mayales

Tento oznam je určený pre študijnú skupinu všetky.

Expedícia po stopách Mayov
program, podmienky a prihlasovací formulár sú v prílohe

prof. RNDr. Ladislav Tolmáči, PhD.
11.06.2023
#2323

Prílohy k oznamu

Mayáles program 2023.pdf [.pdf] 1.52 MB 
2024-04-09-mayales
© 2011 - 2015