slovensky
english


Noví doktori na Regionálke

Blahoželáme doktorandom na Regionálke k úspešným obhajobám dizertačných prác a k získaniu titulu PhD. v študijnom programe Regionálna geografia.
Mgr. Andrea Čorbová, PhD. (2023). Priestorové dáta o krajinnej pokrývke a hodnotenie tematickej presnosti Európskej vrstvy hustoty nepriepustnosti. (Školiteľ: Mgr. Pavol Hurbánek, PhD.)Mgr. Pavla Štefkovičová, PhD. (2023). Kvalita života, rezidenčná spokojnosť a sociálna udržateľnosť v prihraničných regiónoch. (Školiteľka: doc. RNDr. Eva Rajčáková, CSc.)Mgr. Filip Šandor, PhD. (2023). Politicko-geografická analýza vývoja zahraničnej politiky SR. (Školiteľ: doc. RNDr. Daniel Gurňák, PhD.)


doc. RNDr. František Križan, PhD.
25.08.2023
#2327

2024-04-09-mayales
© 2011 - 2015