slovensky
english


prof. Dabija na Regionálke

Na Regionálku zavítal hosť prof. Dan-Cristian DABIJA (Babes-Bolyai University, Faculty of Economics and Business Administration, Department of Marketing) z Rumunska. Na predmete Úvod do spoločensko-vedného výskumu predstavil študentom (1. mgr.) svoje skúsenosti s výskumom a publikovaním štúdií ako aj skúsenosti jeho študentov s vedeckými metódami pri tvorbe záverečných prác.
Ďakujeme za návštevu a výmenu skúseností.


doc. RNDr. František Križan, PhD.
21.09.2023
#2332

2024-04-09-mayales
© 2011 - 2015