slovensky
english


Aktuálne vedecké aktivity Regionálky

Členovia Regionálky publikovali zaujímavú štúdiu v uznávanom geografickom časopise The Professional Geographer. Ide o politicko-geografickú analýzu politických a ekonomických vzťahov medzi Slovenskou republikou a krajinami sveta v rokoch 1993 až 2019. Autori štúdie zistili, že medzi návštevami a obchodom existuje vysoká závislosť v krajinách Východného partnerstva, v pobaltských krajinách, na západnom Balkáne, v regióne Blízkeho východu a severnej Afriky (MENA), vo východnej Ázii a juhovýchodnej Ázii. Identifikovali absenciu obchodných vzťahov a nízky počet vládnych návštev v takmer celej subsaharskej Afrike a že Latinská Amerika a Afrika zostávajú v politických a ekonomických záujmoch Slovenska nevýznamnými regiónmi. Ďalej zistili, že slovenský export štatisticky významne pozitívne koreluje s počtom zahraničných návštev vlád, HDP krajiny, členstva krajiny v EÚ, členstva krajiny v NATO a existenciou ambasády SR v krajine.
Odkaz na článok


doc. RNDr. František Križan, PhD.
21.09.2023
#2333

2024-04-09-mayales
© 2011 - 2015