slovensky
english


Úvod do metodológie spoločenskovedného výskumu

Milí študenti,
seminár z predmetu Úvod do metodológie spoločenskovedného výskumu sa dňa 27. septembra 2023 neuskutoční. O náhradnom riešení Vás budem informovať.
Ďakujem za pochopenie

doc. RNDr. František Križan, PhD.
25.09.2023
#2335

2024-04-09-mayales
© 2011 - 2015