slovensky
english


Exkurzia za polárnou žiarou 2024 Island

Tento oznam je určený pre študijnú skupinu Všetky a vzťahuje sa k predmetu Zahraničná exkurzia.

V rámci pripomenutia si 50. výročia vzniku Katedry regionálnej geografie sa vyberieme začiatkom februára 2024 na lov polárnej žiary. V prílohe sú itineráre, podmienky účasti aj prihlasovacie formuláre.
Tešíme sa na cestu.

prof. RNDr. Ladislav Tolmáči, PhD.
30.09.2023
#2338

Prílohy k oznamu

ISLAND 2024 Diamantový.pdf [.pdf] 3.35 MB 
ISLAND 2024 Polárny.pdf [.pdf] 2.93 MB 
2024-04-09-mayales
© 2011 - 2015