slovensky
english


Pomoc pri výskume: dotazník

Milí študenti,
zapojte do nášho aktuálneho dotazníkového prieskumu a pomôžte nám získať potrebné dáta pre výskum udržateľnej spotreby.
Ďakujem za spoluprácu.

doc. RNDr. František Križan, PhD.
04.10.2023
#2339

2024-04-09-mayales
© 2011 - 2015