slovensky
english


Zbohom, Evka...


Odišla si náhle, odišla si bez rozlúčky.

Kto by čakal taký rýchly zvrat?

No Tvoj smiech a optimizmus

navždy budeme si pamätať...


S hlbokým smútkom Vám oznamujeme,
že nás doc. RNDR. Eva Rajčáková, CSc. náhle opustila 6. 10. 2023.
Smútiaca rodina a kolegovia z Katedry regionálnej geografie a rozvoja regiónov

RNDr. Katarína Danielová, PhD.
09.10.2023
#2341

2024-04-09-mayales
© 2011 - 2015