slovensky
english


prof. Kita na Regionálke

Na Regionálku zavítal hosť prof. Pavol Kita (Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave). Na predmete Základy marketingu pre geografov (3. bc.) prezentoval pohľad ekonóma na marketing a svoje skúsenosti s výskumom ako aj implementáciou marketingu v praxi.
Ďakujeme za návštevu a výmenu skúseností.doc. RNDr. František Križan, PhD.
25.10.2023
#2343

2024-04-09-mayales
© 2011 - 2015