slovensky
english


prof. Trevino na Regionálke

Na Regionálke hosťujeme prof. Jesúsa Trevina (Universidad Autónoma de Nuevo León) z Mexika. Svoje skúsenosti s metódami v spoločenskovednom výskume prezentoval na predmete Úvod do spoločensko-vedného výskumu (1. mgr.).
Ďakujeme za návštevu, diskusiu a výmenu skúseností.


doc. RNDr. František Križan, PhD.
26.10.2023
#2344

2024-04-09-mayales
© 2011 - 2015