slovensky
english


Sociológ na Regionálke

Mgr. Milan Zeman zo Sociologického ústavu SAV, v. v. i. prednášal študentom Regionálky na predmete Zber a primárne spracovanie geografických informácií (3. bc.) svoje skúsenosti s dotazníkovým prieskumom a ďalšími možnosťami zberu primárnych dát.
Ďakujeme za návštevu, diskusiu a výmenu skúseností.


doc. RNDr. František Križan, PhD.
27.10.2023
#2345

2024-04-09-mayales
© 2011 - 2015