slovensky
english


Regionálka v Hlohovci

Členovia Regionálky (Dr. Zubriczký a doc. Križan) prednášali študentom Gymnázia Ivana Kupca v Hlohovci počas Týždňa globálneho vzdelávania. So študentmi diskutovali na tému geografického vzdelávania a vnímania aktuálnej situácii vo svete z pohľadu geografa.
Ďakujeme učiteľom a študentom gymnázia za pozvánku a diskusiu.


doc. RNDr. František Križan, PhD.
15.11.2023
#2347

2024-04-09-mayales
© 2011 - 2015