slovensky
english


Habilitačná prednáška

Dnes prebehla habilitačná prednáška "Predmestie alebo dedina? Transformácia zázemia Bratislavy pod vplyvom suburbanizácie" a obhajoba habilitačnej práce "Mapovanie rozmiestnenia a mobility populácie s využitím pasívnych lokalizačných údajov mobilnej siete" člena Regionálky Mgr. Martina Švedu, PhD.
Komisia jednomyseľne odporučila vedeckej rade fakulty udeliť uchádzačovi titul docent v odbore Geografia.
Gratulujeme.


doc. RNDr. František Križan, PhD.
27.11.2023
#2348

2024-04-09-mayales
© 2011 - 2015