slovensky
english


Geografia Slovenska: 2. celoročníkové testovanie

Milí študenti,
2. celoročníkové testovanie z tematických celkov Vývoj hospodárstva Slovenska, Poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo Slovenska, Priemysel Slovenska a Doprava Slovenska sa uskutoční 7. decembra 2023 o 9:50 h v miestnosti B1-435.
V prípade otázok ma prosím kontaktujte

doc. RNDr. František Križan, PhD.
30.11.2023
#2350

2024-04-09-mayales
© 2011 - 2015