slovensky
english


Zahraničná expedícia Bali 2024

Tento oznam je určený pre študijnú skupinu všetky.

V prílohe je predbežný registračný formulár na expedíciu Bali 2024

prof. RNDr. Ladislav Tolmáči, PhD.
06.01.2024
#2354

Prílohy k oznamu

BALI 2024 UPUTÁVKA.pdf [.pdf] 872.43 kB 
2024-04-09-mayales
© 2011 - 2015