slovensky
english


Zahraničná expedícia Nový Zéland 2024

Tento oznam je určený pre študijnú skupinu všetky.

V prílohe je predbežný registračný formulár na expedíciu Nový Zéland 2024

prof. RNDr. Ladislav Tolmáči, PhD.
06.01.2024
#2355

Prílohy k oznamu

NOVY ZELAND 2024 UPUTAVKA.pdf [.pdf] 323.8 kB 
2024-04-09-mayales
© 2011 - 2015