slovensky
english


Doktorandské štúdium

Milí študenti a priatelia Regionálky,
hľadáme šikovných a ambicióznych potenciálnych doktorandov na našu katedru. Katedra má akreditovaný doktorandský študijný program Regionálna geografia. Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je absolvovanie študijného programu druhého stupňa (na veku nezáleží) a úspešné absolvovanie prijímacej skúšky (19. júna 2024). Doktorandi sú vedení k samostatnej vedecko-výskumnej činnosti riešeného problému pod dohľadom skúseného školiteľa a sú pripravovaní na prácu vo výskumných tímoch.
Aktuálne spracúvame návrhy tém dizertačných prác pre nasledujúci akademický rok. Preto, ak máte záujem o doktorandské štúdium a všetky výhody s tým súvisiace, neváhajte nás kontaktovať.

doc. RNDr. František Križan, PhD.
30.01.2024
#2356

2024-04-09-mayales
© 2011 - 2015