slovensky
english


Stáž: Inštitút regionálnej politiky

Milí študenti,
dávame do pozornosti ponuku stáže na analyticko-strategickom oddelení Úradu BSK: Inštitúte regionálnej politiky BK. Ďalšie informácie:

  • Stáž je vhodná predovšetkým pre študentov 2. až 5. ročníka s potenciálom uplatnenia sa vo verejnej správe

  • Stáž trvá spravidla 3 mesiace a je finančne ohodnotená

  • Stážisti u nás aktívne participujú na tvorbe a implementácií strategických a koncepčných dokumentov, tvorbe analytický podkladov a iných aktivitách zameraných na všestranný strategický rozvoj kraja

V prípade záujmu, resp. otázok spojených so stážou neváhajte kontaktovať Mgr. Katarínu Jurinovú: katarina.jurinova@region-bsk.sk (02/48 264 425)


doc. RNDr. František Križan, PhD.
02.02.2024
#2363

2024-04-09-mayales
© 2011 - 2015