slovensky
english


Stáž: Metropolitný inštitút Bratislavy

Milé študentky a študenti,
dávame do pozornosti ponuku stáže na sekcii územného plánovania MIB. Ponuka sa týka študentov všetkých ročníkov, ktorí sa zaujímajú o oblasti GIS, humánnej geografie, demografie, prognózovania, územného plánovania, ale otvorené sú aj ďalšie tematické oblasti s dôrazom na urbánnu geografiu. Ďalšie informácie Vám poskytne J. Výbošťok.

Mgr. Ján Výbošťok, PhD.
10.02.2024
#2367

2024-04-09-mayales
© 2011 - 2015