slovensky
english


Pracovná pozícia: mincrs

Milí študenti a absolventi,
novovytvorené Ministerstvo cestovného ruchu a športu SR hľadá šikovných a ambicióznych kolegov.
Pozícia je určená pre absolventa s VŠ vzdelaním 2. stupňa (v istých prípadoch aj pre študenta končiaceho ročníka), zamerania: hospodárstvo, cestovný ruch, regionálny rozvoj, geografia, kartografia, jazykové zručnosti: nemčina, angličtina, španielčina a i. úroveň B1, vodičský preukaz B1. Prax v odbore vítaná.
Ide o odbor destinačného manažmentu, ktorý:
a) vytvára podmienky pre udržateľný rozvoj regionálneho cestovného ruchu (destinačný manažment) v Slovenskej republike,
b) analyzuje systémy manažmentu destinácie, podporné nástroje verejného sektora a príklady dobrej praxe doma a v zahraničí a navrhuje opatrenia na jeho podporu,
c) vykonáva implementáciu zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov vo vzťahu k oblastným a krajským organizáciám cestovného ruchu, čím zvyšuje konkurencieschopnosť krajiny ako celku v oblasti regionálneho cestovného ruchu,
d) Poskytuje dotácie a iné príspevky na podporu rozvoja regionálneho cestovného ruchu,
e) zabezpečuje procesy týkajúce sa predkladania a schvaľovania projektov zo strany organizácií cestovného ruchu,
f) koordinuje proces hodnotenia projektov organizácií cestovného ruchu a procesne administruje pridelenie dotácií,
g) spravuje register krajských a oblastných organizácií cestovného ruchu,
h) zabezpečuje monitoring aktivít, atraktivít a produktov cestovného ruchu, kvality poskytovaných služieb v sektore cestovného ruchu ,
i) analyzuje vývoj cestovného ruchu v destináciách Slovenskej republiky a spracováva podklady pre ďalšie rozhodovacie procesy vychádzajúc z opatrení stanovených v národnej a regionálnej stratégií,
j) zabezpečuje regionálnu spoluprácu prostredníctvom organizácií cestovného ruchu,
k) zabezpečuje správu registra OCR, rozširovanie interaktívneho mapového rozhrania aplikácie spojenej s poskytovaním podpory v zmysle zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu dotácie www.podporaturizmu.sk
l) metodicky usmerňuje, koordinuje a kontroluje plnenie úloh rozpočtovej organizácie SLOVAKIA TRAVEL v oblasti destinačného manažmentu,
m) vykonáva podporu a koordináciu činnosti spojenej so Slovak Convention Bureau,
n) v spolupráci so SLOVAKIA TRAVEL dohliada pri tvorbe a prezentácií národných a regionálnych produktov cestovného ruchu SR,
o) spolupracuje pri rozvoji hlavných produktových skupín cestovného ruchu SR,
p) vykonáva podporu a koordinuje zavádzanie systémov manažérstva kvality poskytovaných služieb v cestovnom ruchu a iných systémov regulácie a samoregulácie poskytovateľov služieb v cestovnom ruchu,
q) organizuje konferencie a odborné workshopy zamerané na zvyšovanie kvalifikácie stakeholdrov v oblasti destinačného manažmentu a odborné metodické stretnutia pre organizácie cestovného ruchu s cieľom zabezpečenia udržateľného rastu samotných organizácií.

Kontaktná osoba:
Mgr. František Morong
riaditeľ (odbor regionálnej spolupráce v cestovnom ruchu)
Ministerstvo cestovného ruchu a športu
frantisek.morong@mincrs.sk

doc. RNDr. František Križan, PhD.
01.03.2024
#2376

2024-04-09-mayales
© 2011 - 2015