slovensky
english


Aktuálne vedecké aktivity Regionálky

Členovia Regionálky v spolupráci s Geografickým ústavom SAV publikovali štúdiu o fenoméne nákupných centier a najmladšej generácie spotrebiteľov, o tzv. subkultúre mall junkies. Výsledky výskumu publikované v časopise Sociológia sumarizujú, že 9 z 10 tínedžerov trávi voľný čas v nákupných centrách, pričom dievčatá v nich trávia viac voľného času ako chlapci. Nákupné centrá sú významnými lokalitami socializácie tínedžerov: tínedžeri, ktorí majú s kamarátmi a rovesníkmi dobrý vzťah, trávia voľný čas v nákupných centrách viac ako ostatní. Zároveň platí, že mladší tínedžeri viac obľubujú trávenie voľného času v nákupných centrách ako starší tínedžeri. Členovia komunity mall junkies si vytvorili vlastný slangový slovník a termíny ako flexiť i hajpbisťák sa stali prirodzenou súčasťou ich komunikácie na Slovensku. Viac sa dočítate v článku Kam pôjdeme flexiť? Správanie tínedžerov v nákupných centrách v Bratislave

doc. RNDr. František Križan, PhD.
22.02.2024
#2377

2024-04-09-mayales
© 2011 - 2015