slovensky
english


Otázky na štátne záverečné skúšky pre odbor v šk. roku 2023-24

Tento oznam je určený pre študijnú skupinu 2mZ-RG.

Milí študenti, v prílohe nájdete štátnicové otázky z nasledujúcich predmetov:

Povinné predmety:
Všeobecná regionálna geografia a regionálna analýza
Regionálny rozvoj, politika a plánovanie a európska integrácia

Povinne voliteľné predmety:
Komplexná geografická analýza regiónu
Regionálna geografia Európy
Geopolitický vývoj a globálne problémy sveta

V dokumente je aj zoznam odporúčanej literatúry.
S chuťou do učenia

RNDr. Katarína Danielová, PhD.
01.03.2024
#2382

Prílohy k oznamu

Štátnicové otázky pre odbor mZ-RG [.pdf] 1020.54 kB 
2024-04-09-mayales
© 2011 - 2015