slovensky
english


Stáž v CVTI SR

Stáž v Centre vedecko-technických informácií SR (Odbor medzinárodnej spolupráce)

Miesto: homeoffice / hybrid (Bratislava)
Pracovný čas: flexibilný
Druh úväzku: Študentská stáž
Spolupráca: dohoda
Odmena: Neplatená stáž

Náplň práce

Editovanie internetovej platformy ERAportal
Práca s online komunikačnými nástrojmi
Rešerše/spracovávanie informácií relevantných pre Európsky výskumný priestor
Posilňovanie mobilít výskumných pracovníkov a voľného toku poznatkov a technológií
Zlepšenie prístupu k excelentnosti
Informácie z politického diania v Európskom výskumnom priestore (EVP) - otvorená veda, inkluzívna rodová rovnosť, cirkulácia talentov internacionalizácia výskumu, podpora transferovania technológií, digitalizácia, budovanie znalostnej spoločnosti, etc.

Koho hľadáme

Hľadáme editorku/editora pre internetovú platformu ERA (European Research Area) portál.

Miesto výkonu práce Centrum vedecko-technických informácií SR/hybridne.

Orientácia na cieľové tematické oblasti: podpora vedy, výskumu a inovácií, inkluzívnej rodovej rovnosti, otvoreného prístupu k dátam.

Viac na:
https://growni.sk/praca/centrum-vedecko-technickych-informacii-sr-staz-na-odbore?sortBy=date&page=1

Mgr. Filip Šandor, PhD.
02.03.2024
#2383

2024-04-09-mayales
© 2011 - 2015