slovensky
english


Hosť na Regionálke

Dnes sa uskutočnil interaktívny workshop v rámci predmetu Európska únia - vývoj, mechanizmy fungovania a medzinárodné vzťahy, kde k nám zavítal Miroslav Hajnoš, ktorý reprezentuje Slovensko v Európskom hospodárskom a sociálnom výbore.
Ďakujeme za návštevu a zdieľanie skúseností.
doc. RNDr. František Križan, PhD.
08.04.2024
#2394

2024-04-09-mayales
© 2011 - 2015