slovensky
english


Seminár OECD

Študenti Regionálky sa zúčastnili na seminári hodnotenia environmentálnej výkonnosti Slovenskej republiky za účasti expertov OECD a zástupcov ministerstiev SR. Seminár bol zameraný na biodiverzitu, lesné hospodárstvo a zmenu klímy. Verím, že získané poznatky uplatnia nielen v rámci predmetov Udržateľný rozvoj a jeho regionálna dimenzia, či Globálne problémy sveta a Regionálna geografia Slovenska, ale iných, ktoré ponúka náš študijný program.
Prezentovaná záverečná správa je zverejnená TU.


doc. RNDr. František Križan, PhD.
19.04.2024
#2397

2024-04-09-mayales
© 2011 - 2015