slovensky
english


Geografia Slovenska (1)

Milí študenti,
prednáška sa dňa 16.5.2024 neuskutoční, tak ako bolo avizované na ostatnom stretnutí. Prosím využite tento čas na samoštúdium, prípadne konzultáciu (individuálnu alebo skupinovú).
Zároveň dávam do pozornosti aj prednášku prof. Kurta Wüthricha, nositeľa Nobelovej ceny za chémiu, ktorá prebehne v posluchárni Ch1-1 vo štvrtok 16.5. 2024 o 11:00 h.

doc. RNDr. František Križan, PhD.
15.05.2024
#2401

2024-04-09-mayales
© 2011 - 2015