slovensky
english


Aká je podpora zaškolenosti detí materských škôl z prostriedkov EŠIF?

Tak znie názov aktuálneho článku k tematickému výskumu členov Regionálky: RNDr. Angelika Švecová, PhD. a doc. RNDr. František Križan, PhD. Zo záverov štúdie vyplýva, že:

  • Zaškolenosť detí v materských školách je na Slovensku v porovnaní s vyspelými európskymi štátmi relatívne nízka.

  • Na Slovensku existujú veľké regionálne rozdiely v zaškolenosti detí vo veku 3 až 6 rokov.

  • Podpora rozvoja infraštruktúry predprimárneho vzdelávania počas programového obdobia 2007 až 2013 smerovala najmä do regiónov severného Slovenska. Podpora nesmerovala primárne do regiónov s najnižšími mierami zaškolenosti.

  • Podpora rozvoja infraštruktúry predprimárneho vzdelávania počas programového obdobia 2014 až 2020 smerovala najmä do regiónov severného Slovenska a zázemia Bratislavy. Podpora smerovala primárne do regiónov s najnižšími mierami zaškolenosti.

  • Zámer zvýšenia zaškolenosti detí v regiónoch s MRK sa podarilo naplniť iba čiastočne.

  • Podpora rozvoja infraštruktúry predprimárneho vzdelávania počas programového obdobia 2021 až 2027 je aktuálne nedostatočne čerpaná, a to na úrovni 26,2 %, čo predstavuje reálne riziko nedočerpania alokovanej finančnej čiastky.


Celý článok nájdete TU
Zaujala ťa téma nášho výskumu? Budeme radi ak sa zapojíš do vedecko-výskumných aktivít Regionálky napríklad zameraním svojej záverečnej práce.

doc. RNDr. František Križan, PhD.
30.05.2024
#2405

2024-04-09-mayales
© 2011 - 2015