slovensky
english
 

Na tomto pracovisku sa realizuje projekt s podporou
Agentúry na podporu výskumu a vývoja

APVV-20-0302

Alternatívne potravinové siete:
od konzumnej k udržateľnej spotrebe


Riešiteľský kolektív

Ciele projektu

Výstupy

Danielová, K., Križan,F., Bilková, K., (2024):
Kam pôjdeme „flexiť“? Správanie tínedžerov v nákupných centrách v Bratislave
Sociológia - Slovak Sociological Review, 56, 1, 57-81
náhľad  na stiahnutie
Križan,F., Bilková, K., Novotná, M., Kunc,J., Hencelová, P. (2023):
Consumer perception of food value: A comparative study of global supermarkets and local farmers' markets in Slovakia
Moravian Geographical Reports, 31, 4, 184-193
náhľad  na stiahnutie
Čuláková, K., Bilková, K., Križan, F., Danielová, K., Hencelová, P. (2022):
Dosah pandémie COVID-19 na zmeny v nákupnom správaní spotrebiteľov na Slovensku
Sociológia - Slovak Sociological Review, 54, 5, 385-411
náhľad  na stiahnutie
Najdený, R., Križan, F., Gurňák, D., Bilková, K. (2022):
Buy domestic? Emerging food nationalism in Slovakia
Tidsskrift voor economiche en sociale geografie, 113, 4, 382-396
náhľad 
Kunc, J., Križan, F., Novotná, M. Bilková, K. (2022):
Social Dimension of Shopping Centers Operation: Managerial Perspectives
Sustainability, 14, 2, 709.
náhľad  na stiahnutie
Križan, F., Kunc, J., Bilková, K., Novotná, M. (2022):
Transformation and Sustainable Development of Shopping Centers: Case of Czech and Slovak Cities
Sustainability, 14, 1, 62.
náhľad  na stiahnutie
Hencelová, P., Križan, F., Bilková, K. (2021):
Farmers’ markets and community gardens in Slovakia: how do town authorities approach these phenomena?
European Spatial Research and Policy, 28, 2, 251-267.
náhľad  na stiahnutie
Hencelová, P., Križan, F., Bilková, K., Sládeková Madajová, M. (2021):
Does visiting a community garden enhance social relations? Evidence from an East European city
Nordsk Geografisk Tidsskrift, 75, 5.
náhľad 
Hencelová, P., Križan, F., Bilková, K., Sládeková Madajová, M. (2021):
Záleží na vzdialenosti? (za nákupom na Trnavský rínek)
Geografický časopis, 73, 2, 179-193.
náhľad  na stiahnutie

Kolektív autorov projektu, 2023: Mikrokultúra tínedžerov (mall junkies) v nákupných centrách Bratislavy
 

Projekt a médiá

2024-04-09-mayales
© 2011 - 2015